Att växa med utvecklingen – systembibliotekariens roller
Book chapter, 2021

Urban och Jessica, med sammanlagt 45 år på forskningsbibliotek, tittar tillbaka på hur de kom att arbeta med utveckling av tjänster för bibliotek. I dag arbetar båda på Chalmers tekniska högskola och har bland annat tillsammans byggt en tjänst för Chalmers tekniska högskolas forskning. Var det kompetensen, slumpen eller rentav ödet som förde dem dit?

Author

Urban Andersson

Chalmers, Communication and Learning in Science, Development and Blended Learning

Jessica Lindholm

Chalmers, Communication and Learning in Science, Research support, bibliometrics and ranking

När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare

180-195
978-91-7000-431-5 (ISBN)

Subject Categories

Information Studies

Information Systemes, Social aspects

More information

Latest update

3/15/2021