Att växa med utvecklingen – systembibliotekariens roller
Kapitel i bok, 2021

Urban och Jessica, med sammanlagt 45 år på forskningsbibliotek, tittar tillbaka på hur de kom att arbeta med utveckling av tjänster för bibliotek. I dag arbetar båda på Chalmers tekniska högskola och har bland annat tillsammans byggt en tjänst för Chalmers tekniska högskolas forskning. Var det kompetensen, slumpen eller rentav ödet som förde dem dit?

Författare

Urban Andersson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Utveckling och Blended learning

Jessica Lindholm

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Forskarstöd, bibliometri och rankning

När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare

180-195
978-91-7000-431-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-15