Betydelsen av betongens koldioxidupptag ur ett livscykelperspektiv
Magazine article, 2021

I denna artikel beskriver Ingemar Löfgren, FoU chef C-lab, Thomas Concrete Group hur betong tar upp koldioxid ur luften och hur det beräknas. Här visas också några exempel för olika konstruktioner där koldioxidupptaget anges i kg koldioxid per kvadratmeter exponerad yta. Koldioxidupptaget för ett ­er familjshus redovisas och exempel ges på hur upptaget kan ökas genom alternativa lösningar. Redovisade resultat och nomenklatur är baserad på metodik enligt den europeiska standarden EN 155804.

karbonatisering

Betong

LCA

koldioxidupptag

Author

Ingemar Löfgren

Thomas Concrete Group

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

Vol. 1/2021 1 27-31

Subject Categories

Construction Management

Infrastructure Engineering

Building Technologies

More information

Latest update

2/25/2022