Betydelsen av betongens koldioxidupptag ur ett livscykelperspektiv
Artikel i övriga tidskrifter, 2021

I denna artikel beskriver Ingemar Löfgren, FoU chef C-lab, Thomas Concrete Group hur betong tar upp koldioxid ur luften och hur det beräknas. Här visas också några exempel för olika konstruktioner där koldioxidupptaget anges i kg koldioxid per kvadratmeter exponerad yta. Koldioxidupptaget för ett ­er familjshus redovisas och exempel ges på hur upptaget kan ökas genom alternativa lösningar. Redovisade resultat och nomenklatur är baserad på metodik enligt den europeiska standarden EN 155804.

Betong

karbonatisering

koldioxidupptag

LCA

Författare

Ingemar Löfgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

Vol. 1/2021 1 27-31

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-19