Digital Transformation of the Legal Field - A Bubble in Trouble
Doctoral thesis, 2021

Digital Transformation

Digitalization

Legal Tech

Professional Service Firms

Law Firms

Institutional Complexity

Institutional Logics

Zoomlink Password: 132654
Opponent: Elena Raviola, University of Gothenburg

Author

Charlotta Kronblad

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy, Entrepreneurship and Strategy

How Digitalization Changes our Understanding of Professional Service Firms

ACADEMY OF MANAGEMENT DISCOVERIES,; Vol. 6(2020)p. 436-454

Journal article

Digital innovation in law dirms: The dominant logic under threat

Creativity and Innovation Management,; Vol. 29(2020)p. 512-527

Journal article

Getting on track for the future of work: Digital transformation of work practices in an administrative court. Co-authored with Joakim Björkdahl

How the Covid-19 outbreak changed the digital trajectory for professional advisors Co-authored with Johanna E. Pregmark. Chapter included in “The Future of Service PostCOVID-19 Pandemic, Volume 1” (2021) edited by Lee J. and Han S., published by Springer, ISBN: 978-981-334-126-5.

Denna avhandling handlar om den digitala transformationen av juristbranschen och våra domstolar och beskriver att det tidigare funnits ett starkt motstånd mot digitalisering både inom advokat och domarkåren men att detta nyligen har förändrats, inte minst på grund av att spridningen av Covid-19 har tryckt på omställningen till digitala arbetssätt. Avhandlingen diskutterar också digitala innovationer och alla de nya möjligheter som digitaliseringen öppnat upp för, och betonar att advokat och domarkåren inte kan välja att digitalisera eller inte, då de oavsett måste kunna hantera de digitala rättsfrågor och den digitala bevisning som övriga industriers och samhällets digitalisering innebär.

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Economics and Business

ISBN

978-91-7905-522-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4989

Publisher

Chalmers University of Technology

Zoomlink Password: 132654

Online

Opponent: Elena Raviola, University of Gothenburg

More information

Latest update

8/12/2021