Digital Transformation of the Legal Field - A Bubble in Trouble
Doktorsavhandling, 2021

Digitalization

Digital Transformation

Law Firms

Professional Service Firms

Legal Tech

Institutional Logics

Institutional Complexity

Författare

Charlotta Kronblad

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy, Entrepreneurship and strategy

How Digitalization Changes our Understanding of Professional Service Firms

ACADEMY OF MANAGEMENT DISCOVERIES,; Vol. 6(2020)p. 436-454

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Digital innovation in law dirms: The dominant logic under threat

Creativity and Innovation Management,; Vol. 29(2020)p. 512-527

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Getting on track for the future of work: Digital transformation of work practices in an administrative court. Co-authored with Joakim Björkdahl

How the Covid-19 outbreak changed the digital trajectory for professional advisors Co-authored with Johanna E. Pregmark. Chapter included in “The Future of Service PostCOVID-19 Pandemic, Volume 1” (2021) edited by Lee J. and Han S., published by Springer, ISBN: 978-981-334-126-5.

Denna avhandling handlar om den digitala transformationen av juristbranschen och våra domstolar och beskriver att det tidigare funnits ett starkt motstånd mot digitalisering både inom advokat och domarkåren men att detta nyligen har förändrats, inte minst på grund av att spridningen av Covid-19 har tryckt på omställningen till digitala arbetssätt. Avhandlingen diskutterar också digitala innovationer och alla de nya möjligheter som digitaliseringen öppnat upp för, och betonar att advokat och domarkåren inte kan välja att digitalisera eller inte, då de oavsett måste kunna hantera de digitala rättsfrågor och den digitala bevisning som övriga industriers och samhällets digitalisering innebär.

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-7905-522-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4989

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-19