Charlotta Kronblad

Doktorand vid Entrepreneurship and strategy

Charlotta Kronblad forskar på digitaliseringen av juristbranschen. Därigenom studerar hon uppkomsten av nya affärsmodeller och organisationsstrukturer hos juristbyråer. Forskningen har praktiskt bäring inom juristbranschen likväl som en mer generell teoretisk signifikans inom forskingen kring professionella service firmor. Då Charlotta har tio års branscherfarenhet undervisar hon också kring juridiska aspekter på kommersiella relationer, innovation och immaterialrätt.

Källa: chalmers.se

Visar 3 publikationer

2019

Beyond digital inventions—diffusion of technology and organizational capabilities to change

Charlotta Kronblad, Johanna Pregmark
Perspectives in Law, Business and Innovation, p. 123-146
Kapitel i bok
2018

Smart contracts - Not so smart legal professionals?

Charlotta Kronblad, Helena Haapio
Jusletter IT (February)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2018

Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag

Marcus Holgersson Entrepreneurship and Strategy
Charlotta Kronblad Entrepreneurship and Strategy
Henrik Berglund Entrepreneurship and Strategy
Sarah van Santen Entrepreneurship and Strategy
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Charlotta Kronblad medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.