Skönheten i kaos
Book, 2021

Skönheten i kaos tar ner den teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga erfarenheter. Förklaringar av svarta hål, sammanflätade elektroner och strängteori varvas med reflektioner om längtan och frustration, om att bli kär och känna andra människors blick på en själv.

Det här är ett litterärt försök att förstå skönheten i det kaos som präglar den moderna fysiken – liksom erfarenheten av att leva i det 21:a århundradet.

Author

Julia Ravanis

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Subject Categories

Physical Sciences

Philosophy, Ethics and Religion

ISBN

9789127170049

Publisher

Natur och kultur

More information

Created

8/13/2021