Skönheten i kaos
Bok, 2021

Skönheten i kaos tar ner den teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga erfarenheter. Förklaringar av svarta hål, sammanflätade elektroner och strängteori varvas med reflektioner om längtan och frustration, om att bli kär och känna andra människors blick på en själv.

Det här är ett litterärt försök att förstå skönheten i det kaos som präglar den moderna fysiken – liksom erfarenheten av att leva i det 21:a århundradet.

Författare

Julia Ravanis

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämneskategorier

Fysik

Filosofi, etik och religion

ISBN

9789127170049

Utgivare

Natur och kultur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-14