Julia Ravanis

Doktorand vid Science, Technology and Society

Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle. Hon har en fil. mag. i idé- och lärdomshistoria samt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Hennes avhandling utforskar Sveriges datorhistoria under åren 1955-1975. Under den tidsperioden expanderade datoranvändningen i Sverige snabbt och datavetenskap etablerades vid universiteten. Samtidigt gjordes stora statliga investeringar i avancerad datateknik för militärforskning. Genom att spåra datavetenskapens militära rötter via fallstudier av två universitets- och forskningsdatacentraler utmanar Julia den gängse bilden av svensk datavetenskap som ett i grunden civilt forskningsfält. I centrum för analysen står kulturerna som växte fram vid svenska universitetsdatacentraler under efterkrigstiden och ideologierna som präglade dem. Julia intresserar sig även för teoretisk fysik, genushistoria och de idéhistoriska skiljelinjerna mellan humaniora och naturvetenskap. I juni 2021 utkom Julias debutbok "Skönheten i kaos" på Natur & Kultur, en populärvetenskaplig bok om parallellerna mellan teoretisk fysik och mänskliga upplevelser. Julia är medlem i redaktionen för tidskriften Glänta och medverkar då och då i GP kultur. Hon sitter sedan 2020 i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria och är även engagerad i Chalmers konst- och vetenskapsfestival AHA!Kurser: TEK130 Vetenskapshistoria, ​Kursansvarig lärare

Källa: chalmers.se
Image of Julia Ravanis

Visar 8 publikationer

2021

Den antika mackapären visar tiden på ett nytt sätt

Julia Ravanis
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2021

Människan är inte gjord för att vara i rymden

Julia Ravanis
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2021

Också fysiker är fixerade vid skönhetsideal

Julia Ravanis
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2021

Skönheten i kaos

Julia Ravanis
Bok
2021

Vi verkar tro att datorerna är övernaturliga

Julia Ravanis
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2021

Därför väger ett kilo just ett kilo

Julia Ravanis
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2020

The Eye of War: Military Perception from the Telescope to the Drone

Julia Ravanis
Technology and Culture. Vol. 61 (3), p. 973-974
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2020

Rejecting the Majorana nature of dark matter with electron scattering experiments

Riccardo Catena, Timon Emken, Julia Ravanis
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Vol. 2020 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Julia Ravanis medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.