Den antika mackapären visar tiden på ett nytt sätt
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Julia Ravanis

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Historia och arkeologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20