Mariana Mazzucato, Sikta mot stjärnorna: Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen (Stockholm: Verbal, 2021)
Magazine article, 2021

Enligt en dominerande ekonomisk teori bör staten ägna sig åt grundforskning och låta näringslivet ta hand om tillämpningarna. Detta synsätt vill ekonomen Mariana Mazzucato göra upp med i sin nya bok. De statliga satsningarna har varit avgörande för teknikutvecklingen under efterkrigstiden. Utifrån det gigantiska amerikanska Apolloprojektet vill hon visa att satsningar av detta slag är en kollektiv nyttighet, som främjar en rad innovationer, vilkas värde för ekonomin som helhet är mycket större än kostnaden för projektet. Vi måste återknyta till detta, menar Mazzucato, eftersom kapitalismen i dag har nått vägs ände.

Author

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

4 46-48

The Hidden University: The Military Research Institutes as Knowledge Producer in Cold War Sweden

Swedish Research Council (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

History of Technology

More information

Latest update

12/15/2022