Mariana Mazzucato, Sikta mot stjärnorna: Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen (Stockholm: Verbal, 2021)
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Enligt en dominerande ekonomisk teori bör staten ägna sig åt grundforskning och låta näringslivet ta hand om tillämpningarna. Detta synsätt vill ekonomen Mariana Mazzucato göra upp med i sin nya bok. De statliga satsningarna har varit avgörande för teknikutvecklingen under efterkrigstiden. Utifrån det gigantiska amerikanska Apolloprojektet vill hon visa att satsningar av detta slag är en kollektiv nyttighet, som främjar en rad innovationer, vilkas värde för ekonomin som helhet är mycket större än kostnaden för projektet. Vi måste återknyta till detta, menar Mazzucato, eftersom kapitalismen i dag har nått vägs ände.

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

4 46-48

Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-15