Mariana Mazzucato, Sikta mot stjärnorna: Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen (Stockholm: Verbal, 2021)
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Respons: recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

4 46-48

Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Skapat

2021-09-19