Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

(Summary in English)

Deltagare

Per Lundin (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10