Per Lundin

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Per Lundin är tekn.dr i teknikhistoria (KTH, 2008) och docent i ekonomisk historia (Uppsala universitet, 2012). Han är avdelningschef för Teknik, vetenskap och samhälle.Han leder forskningsprojektet ”Retail shopping and the last mile transport: past, present and future transformations” (finansierat av Chalmers styrkeområde Transport). Per Lundin undervisar i teknikhistoria och vetenskapshistoria.

Källa: chalmers.se

Visar 18 publikationer

2019

Jørgen Burchardt, Gods på vej: Vejtransportens danmarkshistorie, Ringe: Forlaget Kulturbøger, 2016

Per Lundin
Icon (London, England). Vol. 24, p. 225-226
Artikel i övriga tidskrifter
2019

Nya stambanor långtifrån tillräckligt

Nils Brunsson, Per Lundin
Svenska dagbladet
Artikel i dagstidning
2019

Rolf Hugoson, Umeå stads historia: 1950–2010 (Umeå: Kommunfullmäktige 2016)

Per Lundin
Historisk Tidskrift. Vol. 139 (1), p. 166-168
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Anna Tunlid & Sven Widmalm, eds., Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Per Lundin
Historisk Tidskrift. Vol. 137 (4), p. 730-733
Artikel i övriga tidskrifter
2017

The research policy laboratory: Expectations of science 1900-2010

Per Lundin
Historisk Tidskrift. Vol. 137 (4), p. 730-733
Artikel i övriga tidskrifter
2017

Naturvetaren

Per Lundin
Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater, p. 123-141
Kapitel i bok
2016

Making History Matter: The Historian as Expert

Per Lundin
Mobility in History: The Yearbook of the International Society for the History of Transport, Traffic and Mobility. Vol. 7, p. 7-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Coping with Cars, Families, and Foreigners: Swedish Postwar Tourism

Per Lundin
The Making of European Consumption: Facing the American Challenge, p. 200-228
Kapitel i bok
2015

The Reform Technocrats: The Strategists of the Swedish Welfare State, 1930–60

Per Lundin, Niklas Stenlås
Scientists’ Expertise as Performance: Between State and Society, 1860–1960, p. 135-146
Kapitel i bok
2015

Martin Kohlrausch & Helmut Trischler, Building Europe on Expertise: Innovators, Organizers, Networkers (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

Per Lundin
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. Vol. 38 (3), p. 262-264
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Karin Ågren, Att sälja en stad

Per Lundin
Historisk Tidskrift. Vol. 135 (2), p. 349-351
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Att tänka om staden med historia

Per Lundin
Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser, p. 193-214
Kapitel i bok
2015

The Making of European Consumption: Facing the American Challenge

Per Lundin, Thomas Kaiserfeld
Samlingsverk (redaktörskap)
2015

Introduction

Per Lundin
The Making of European Consumption: Facing the American Challenge, p. 1-16
Kapitel i bok
2015

Computers and Welfare: The Swedish Debate on the Politics of Computerization in the 1970s and the 1980s

Per Lundin
IFIP Advances in Information and Communication Technology. Vol. 447, p. 3-11
Paper i proceeding
2013

Vittnesseminariet - ett sätt att minnas det förflutna

Per Lundin, Gustav Sjöblom
Företagsminnen. Vol. 25 (2), p. 36-38
Artikel i övriga tidskrifter

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 4 forskningsprojekt

2019–2021

Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige

Per Lundin Science, Technology and Society
Vetenskapsrådet (VR)

2018–2019

Retail shopping and the last mile transport: past, present and future transformations

Per Lundin Science, Technology and Society
Kajsa Hulthén Supply and Operations Management
Chalmers

2017–2017

Mixed Methods for the Biography of a Street: Useable Pasts for Urban Mobility Transitions

Per Lundin Science, Technology and Society
Chalmers

2014–2015

Reformteknokraterna: Den starka statens strateger, 1930-1980

Per Lundin Science, Technology and Society
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Per Lundin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.