Jørgen Burchardt, Gods på vej: Vejtransportens danmarkshistorie, Ringe: Forlaget Kulturbøger, 2016
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Icon (London, England)

1361-8113 (ISSN)

Vol. 24 225-226

Retail shopping and the last mile transport: past, present and future transformations

Chalmers, 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15