Karin Ågren, Att sälja en stad
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Historisk Tidskrift

0345-469X (ISSN)

Vol. 135 349-351

Ämneskategorier

Teknikhistoria