Enda hållbara lösningen är att bygga nya stambanor
Artikel i övrig tidskrift, 2023

Författare

Evert Andersson

Nils Brunsson

Christer Ljungberg

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Transportnytt

2 5-5

Svensk petrokultur: vanor och beteenden kring fossila bränslen som hindrar klimatåtgärder

Formas (2020-00786), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Skapat

2023-03-10