Hög tid för järnvägsinvesteringar!
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Författare

Nils Brunsson

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Plan: Tidskrift för planering av landsbygd och tätorter

0032-0560 (ISSN)

Vol. 75 Höst 2020 71-75

When Experts Meet: Learning from Histories of Sustainable Transport

Chalmers, 2020-01-01 -- 2020-12-31.

Retail shopping and the last mile transport: past, present and future transformations

Chalmers, 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14