Ett funktionsrum
Magazine article, 2002

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna var det funktionslådor som eleverna fick undersöka. En elev spelar funktionens roll och de andra experimenterar med den och försöker lista ut vilken funktionen är. Målet är att eleverna på ett aktivt och lekfullt sätt ska få möta funktioner.

funktion

funktionslådor

Author

Laura Fainsilber

Chalmers, Mathematical Sciences, Algebra and geometry

Nämnaren - Tidskrift för matematikundervisning

0348-2723 (ISSN)

Vol. 2002 2 16-19

Subject Categories

Educational Sciences

Mathematics

More information

Latest update

3/1/2022 7