Ett funktionsrum
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna var det funktionslådor som eleverna fick undersöka. En elev spelar funktionens roll och de andra experimenterar med den och försöker lista ut vilken funktionen är. Målet är att eleverna på ett aktivt och lekfullt sätt ska få möta funktioner.

funktion

funktionslådor

Författare

Laura Fainsilber

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Nämnaren - Tidskrift för matematikundervisning

0348-2723 (ISSN)

Vol. 2002 2 16-19

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01