Den förskräckligt distribuerade hjärnan
Book chapter, 2022

Erik Gustaf Geijer

distribution

kritik

Digitalisering

Author

Karl Palmås

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Nå ut, nå fram, nå in: Om distribution av litteratur, konst och kritik på 2020-talet


978-91-87605-51-2 (ISBN)

Subject Categories

History of Ideas

Sociology

History of Technology

More information

Latest update

10/27/2023