The concept of the sustainable port – ports becoming enablers of sustainability in trans-ports and logistics
Report, 2023

Global transportation is one of the major contributors to greenhouse gas emissions. Ports
play an important role for the leap towards a more sustainable transport ecosystem. Over
the years, empowered by the Swedish innovation project I.Hamn, a concept for the
sustainable port has been developed by the Swedish ports (see Appendix 1). This effort
has been financed by the Swedish Transport Administration’s industry programme
Sustainable shipping managed by Lighthouse. The project is coordinated by the Research
Institutes of Sweden (RISE), and University of Gothenburg and Chalmers University of
Technology are project partners.

The result is a vision of the sustainable port, including a roadmap - developed togetherwith Lighthouse Focus group for Ports - supporting Swedish ports, in which the three
pillars of sustainability have been addressed, i.e., economic, social, and environmental
sustainability.

Globala transporter är en av de största bidragsgivarna till utsläppen av växthusgaser. Hamnarna spelar en viktig roll för språnget mot ett mer hållbart transportekosystem. Genom insatser i innovationsprojektet I.Hamn har ett koncept för den hållbara hamnen tagits fram av de svenska hamnarna (se Appendix 1). Satsningen har finansierats av Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som förvaltas av Lighthouse. Projektet har koordinerats av Research Institutes of Sweden (RISE) tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. 

Resultatet är en vision om den hållbara hamnen, inklusive en färdplan - framtagen tillsammans med Lighthouse Fokusgrupp Hamnar - som stödjer svenska hamnar, där de tre pelarna för hållbarhet har tagits upp, det vill säga ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

logistics

sustainable development

ports

Author

Sandra Haraldson

RISE Research Institutes of Sweden

Mikael Lind

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

RISE Research Institutes of Sweden

Zeeshan Raza

Johan Woxenius

Fredrik Olindersson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Publisher

Lighthouse

More information

Created

6/12/2023