Markanvisningstävlingen som verktyg i strategisk utveckling - sammanfattande slutsatser
Report, 2023

Denna sammanfattande rapport presenterar forskningsresultat från tre markanvisningstävlingar arrangerande av Marks kommun, Laholms kommun och Varbergs kommun. Redovisningen ingår i FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag, som finansieras genom anslag från cmb. Bakgrunden till projektet är att markanvisningstävlingen är ett verktyg som ger kommunen en central roll i samhällsbyggandet. Kommunen är i detta fall både arrangör, markägare och planmyndighet. Som arrangör tar kommunen fram tävlings-program som informerar om tävlingsuppgift, bedömningskriterier och inlämningskrav. Juryns roll är att peka ut den bästa lösningen. Marken är en grundläggande resurs som kommunen kontrollerar. Genomförandet av vinnande förslag regleras i markanvisnings-och marköverlåtelseavtal. Avtalen är en hybrid mellan civil rätt och offentlig rätt.

Masspektrometri

Markanvisningstävling, hållbarhet, samhällsbyggnad

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

Publisher

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

More information

Latest update

5/7/2024 1