Klimatsmart arkitektur - fasader med återbruk som designprincip
Magazine article, 2024

Återbruk är en designprincip för cirkulära processer i arkitektur och byggande. Men hur ser cirkularitet ut som formspråk i fasaden? Hur visar sig en klimatsmart arkitektur som teknik, material och gestaltning? Går det att bygga flexibla bostäder med plusenergilösningar till överkomliga hyror? Det är frågor som vi adresserar i denna artikel. Svaren kanske överraskar läsare. Vi kan nämligen visa att markanvisningstävlingen är ett verktyg som gör det möjligt för kommuner att bli en drivande aktör i klimatomställningen med stöd av konsult-, bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Avgörande är hur tävlingen används och i vilken grad som kommuner i rollen av arrangör har förmåga att formulera mål och krav på ett framgångsrikt sätt.

 Bakgrunden till artikeln är två markanvisningstävlingar som arrangerats av Norrköpings kommun i samarbete med Chalmers och Högskolan i Halmstad (Rönn, Braide och Koch). Sveriges Arkitekter har granskat tävlingsprogrammen. För den intresserade finns tävlingsprogrammen, tävlingsförslagen och juryutlåtanden fritt tillgängliga på hemsidan hos Sveriges Arkitekter. Dokumenten kan även laddas ner på hemsidan hos Centrum för Boendets Arkitektur, CBA, med kompletterande markanvisningsavtal. Det är således möjlig att ta del av samtliga relevanta dokument från tävlingsprocesserna.

Design

Bostadsarkitektur

Tävling

klimatsmart

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Anna Braide

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2024 2 18-20

Subject Categories

Architectural Engineering

Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

4/16/2024