Spår i staden
Book chapter, 1999

arkitektur

järnvägar

järnvägsarkitektur

Author

Gunilla Linde Bjur

Department of Theory and History of Architecture

Bertil Malmström

Department of Urban Design and Planning

Spår i landskapet : hur järnvägen format stad och land

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

ISBN

91-7843-146-8

More information

Latest update

12/13/2018