Spår i staden
Kapitel i bok, 1999

arkitektur

järnvägar

järnvägsarkitektur

Författare

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Bertil Malmström

Institutionen för stadsbyggnad

Spår i landskapet : hur järnvägen format stad och land

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7843-146-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13