Spår i staden
Kapitel i bok, 1999

arkitektur

järnvägar

järnvägsarkitektur

Författare

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Bertil Malmström

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7843-146-8