Från stadsport till trafiknod
Magazine article, 2000

järnvägar

järnvägsarkitektur

järnvägsstationer

Author

Gunilla Linde Bjur

Chalmers, School of Architecture

Bertil Malmström

Department of Urban Design and Planning

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2000 2

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017