Från stadsport till trafiknod
Artikel i övrig tidskrift, 2000

järnvägar

järnvägsarkitektur

järnvägsstationer

Författare

Gunilla Linde Bjur

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bertil Malmström

Institutionen för stadsbyggnad

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2000 2

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08