Bärighet på väg - via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker och lera som undergrund
Report, 2007

Author

Helene Kennedy

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Bo Johansson

Subject Categories

Civil Engineering

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2007:7

More information

Created

10/7/2017