Bärighet på väg - via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker och lera som undergrund
Rapport, 2007

Författare

Helene Kennedy

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bo Johansson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2007:7

Mer information

Skapat

2017-10-07