Från 50 Hz till anpassat inomhusklimat - Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift. Systemlösningar, motorteknik och styrning.
Other conference contribution, 2007

HVAC systems

fans

motor

efficiency

motor control

pumps

Author

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Caroline S Markusson

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lennart Jagemar

Johan Åström

Chalmers, Energy and Environment, Electric Power Engineering

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energy and Environment, Electric Power Engineering

Göteborg Energis forskningsdag, Göteborg

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017