Från 50 Hz till anpassat inomhusklimat - Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift. Systemlösningar, motorteknik och styrning.
Övrigt konferensbidrag, 2007

HVAC systems

fans

motor

efficiency

motor control

pumps

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Caroline S Markusson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lennart Jagemar

Johan Åström

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Göteborg Energis forskningsdag, Göteborg

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07