Från 50 Hz till anpassat inomhusklimat - Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift. Systemlösningar, motorteknik och styrning.
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2007

HVAC systems

fans

motor

efficiency

motor control

pumps

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Caroline S Markusson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lennart Jagemar

Johan Åström

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Göteborg Energis forskningsdag, Göteborg

Ämneskategorier

Husbyggnad