Sorptiv kyla i lokalbyggnader med samtidiga värmeöverskott och kylbehov - Förstudie
Report, 2006

Author

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Subject Categories

Building Technologies

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: D2006:05

More information

Created

10/6/2017