Sorptiv kyla i lokalbyggnader med samtidiga värmeöverskott och kylbehov - Förstudie
Rapport, 2006

Författare

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: D2006:05

Mer information

Skapat

2017-10-06