Tvättad aska första steg mot återvinning
Magazine article, 2007

Karin Karlfeldt tilldelades i våras Renovas miljöstipendium för sin forskning kring återvinning av aska från avfallsförbränning. I sin licentiatuppsats har hon studerat hur metaller kan lakas ur askan vid anläggningar med fluid bed-teknik.

Author

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Environmental Inorganic Chemistry

Avfall och Miljö

5 28-

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Created

10/8/2017