Tvättad aska första steg mot återvinning
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Karin Karlfeldt tilldelades i våras Renovas miljöstipendium för sin forskning kring återvinning av aska från avfallsförbränning. I sin licentiatuppsats har hon studerat hur metaller kan lakas ur askan vid anläggningar med fluid bed-teknik.

Författare

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Avfall och Miljö

5 28-

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08