Samfundet utvecklar byggnadskulturen
Book chapter, 1991

arkitekter

kulturminnesvård

stadsplanering

kulturvård

fornvård

bevarande

kulturarv

Author

Ola Wetterberg

Chalmers, School of Architecture

Bygd och natur årsbok

Subject Categories

Social and Economic Geography

Cultural Studies

Building Technologies

History

More information

Latest update

12/13/2018