Samfundet utvecklar byggnadskulturen
Kapitel i bok, 1991

arkitekter

kulturminnesvård

stadsplanering

kulturvård

fornvård

bevarande

kulturarv

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Kulturstudier

Husbyggnad

Historia

Mer information

Skapat

2017-10-06