Samfundet utvecklar byggnadskulturen
Kapitel i bok, 1991

arkitekter

kulturminnesvård

stadsplanering

kulturvård

fornvård

bevarande

kulturarv

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bygd och natur årsbok

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Kulturstudier

Husbyggnad

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13