Kulturminnesvård och hembygdsvård
Magazine article, 1991

samhällsplanering

kulturarv

stadsförnyelse

förnyelse

bevarande

Author

Ola Wetterberg

Department of Theory and History of Architecture

Kulturmiljövård

9

Subject Categories

Architectural Engineering

Social and Economic Geography

Cultural Studies

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017