Kulturminnesvård och hembygdsvård
Artikel i övriga tidskrifter, 1991

samhällsplanering

kulturarv

stadsförnyelse

förnyelse

bevarande

Författare

Ola Wetterberg

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Kulturmiljövård

9

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Social och ekonomisk geografi

Kulturstudier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06