Fragmenteringsförsök för MinFo - Formbetingad krossning i inter particle breakage och single particle breakage försök
Report, 2005

Author

Per Svedensten

Chalmers, Applied Mechanics, Mechanical Systems

Erik Hulthén

Chalmers, Applied Mechanics, Mechanical Systems

Subject Categories

Mechanical Engineering

More information

Created

10/8/2017