Fragmenteringsförsök för MinFo - Formbetingad krossning i inter particle breakage och single particle breakage försök
Rapport, 2005

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Erik Hulthén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08