Fragmenteringsförsök för MinFo - Formbetingad krossning i inter particle breakage och single particle breakage försök
Rapport, 2005

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Erik Hulthén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik