Solen - din nya stora elleverantör
Magazine article, 2007

SOLEN Syns inte för alla träd. Under tio år har världsmarknaden för solceller vuxit med 40 procent per år och omsätter över 100 miljarder kronor. En stor industriell våg av solcellsenergi byggs i många länder. Miljövinsterna är enorma. Tyskland satsar stort, men Sverige tvekar, skriver docent Björn Sandén, som efterlyser en nationell strategi för solenergi.

Author

Björn Sandén

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Svenska Dagbladet

3 oktober 5-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Environmental Engineering

More information

Created

1/24/2018