Färgers betydelse för en stödjande miljö
Book chapter, 2008

stödjande miljöer

Äldres färguppfattning

Author

Helle Wijk

University of Gothenburg

Trivsel i plejeboligen

202-

Subject Categories

Nursing

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

978-87-7674-312-3

More information

Created

10/10/2017