Färgers betydelse för en stödjande miljö
Kapitel i bok, 2008

stödjande miljöer

Äldres färguppfattning

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Trivsel i plejeboligen

202-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-87-7674-312-3

Mer information

Skapat

2017-10-10