Bro eller färja? En bedömning av konsekvenserna för Öckerö kommun av utvecklad färjetrafik jämfört med broförbindelse.
Report, 2005

Author

Anders Hagson

Chalmers, Architecture

Lars Mossfeldt

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017