Bro eller färja? En bedömning av konsekvenserna för Öckerö kommun av utvecklad färjetrafik jämfört med broförbindelse.
Rapport, 2005

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Lars Mossfeldt

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik