Bro eller färja? En bedömning av konsekvenserna för Öckerö kommun av utvecklad färjetrafik jämfört med broförbindelse.
Rapport, 2005

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Lars Mossfeldt

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06