Miljöindex trafik. Principer för ett system som inom trafiknämndens ansvarsområde beskriver trafikens miljömässiga effekter i indexform
Report, 1998

Author

Lars Mossfeldt

Department of Urban Design and Planning

Anders Hagson

Department of Urban Design and Planning

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017