Miljöindex trafik. Principer för ett system som inom trafiknämndens ansvarsområde beskriver trafikens miljömässiga effekter i indexform
Rapport, 1998

Författare

Lars Mossfeldt

Institutionen för stadsbyggnad

Anders Hagson

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06